diumenge, 31 de juliol de 2011

http://www.xtec.es/~enavar22/jutjatss-z.htm

204.VIDAL TORRUELLA, Antoni. El juliol del 39, Antoni Montañà el denuncia des de Falange, dient que està a Barcelona sense haver estat imputat. Amb 31 anys, era del comitè, participà en requises, va escriure a “La Tralla d’ERC”(sic) a Granollers, a Solidaridad Obrera i Orientaciones Nuevas. El 1940 surt de la presó, però el 1942 tornava a ser imputat. Seccion de Servicios Especiales de la Jefatura de Policia és qui s'encarrega de la investigació l'agost del 40, acusant-lo de ser amic dels líders del comitè, publicar caricatures, dormir-hi veient com s'enduien els assassinats, portar pistola i arribar a tinent pagador a la columna Ascaso. A Granollers ell declara que era d’esquerres i col·laborà amb comitè format per Pere Iglesias i Gabriel Sabater d’ERC, Busquets d’Acció Catalana, Antoni Sitjà del POUM, i Fabregat i Serra de CNT i això fou perquè de fa temps tots formaven part de la mateixa penya a La Unió Liberal. Estigué a Montalbo, d'allà anà a Valencia, on entregà armes i finalment s'establí a BARCELONA on el detenen el 7 d’agost del 40 seguint indicacions de Granollers (Falange, G civil, i servei d’informació Falange). No coneixem sentència.


http://www.xtec.es/~enavar22/jutjatss-z.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada